Mentalno blagostanje ovisi o dobroj prehrani

Brain-Food-bee-healthy-buzz

Pravilna prehrana nije samo temelj za fizičko zdravlje, već i preduvjet za emocionalno i mentalno blagostanje.Mens sana in corpore sano (Zdrav duh u zdravom tijelu) je latinska poslovica kojom su Grci izrazili ovaj odnos.Danas imamo tematike kao što je npr holistički način života i mnogi drugi koji ističu rastuću svijest da je zdravlje duha i uma neodvojivo od zdravlja tijela!

Danas imamo tematike kao što je npr holistički način života i mnogi drugi koji ističu rastuću svijest da je zdravlje duha i uma neodvojivo od zdravlja tijela!

Ovo zapažanje ne začuđuje ni u najmanju ruku! Bolesti i loše fizičko zdravlje dovode do osjećaja tjeskobe, brige i depresije.
Psihički stres i emocionalne tegobe mogu doprinijeti mnogim bolestima za koje se obično smatra da imaju fizičko porijeklo.
Može se reći da blistavo fizičko zdravlje rađa savršeno emocionalnu i mentalnu ravnotežu, a miran i jasan um stvara fizičku dobrobit.

Neosporiva je činjenica da zdravo mentalno i emocionalno stanje može biti osigurano kroz dobru prehranu.
Činjenica da mentalno blagostanje ovisi o prehrani bi trebalo biti očito, ako smo shvatili da kvaliteta naše krvi određuje kvalitetu naših misli.
Poput svih drugih organa, naš mozak prima hranu u obliku kisika i hranjivih tvari koje se prenose krvotokom. Ako se krv u potpunosti
povuće iz mozga događa se nesvjestica,a ako mozak ostane na kratko vrijeme bez krvi dolazi do smrti.

Kada sadržaj kisika u krvi padne zbog slabog disanja, kisik dostupan u mozgu isto tako padne, a mi postati ravnodušan i apatični.
Naši mentalni procesi postaju spori i osjećamo se zbunjeni.
Ako krvotoku nedostaje hranjivih nutritivnih tvari, ili ako toksini cirkuliraju kroz naše tijelo, to će sigurno utjecati na naš mozak baš kao i na
našu jetru, bubrege, kosti i mišiće.

U ekstremnim slučajevima rezultat “toksičnog krvotoka” i lošeg načina ishrane sa vrlo malo nutrienata jesu mentalne bolesti.
Ustvari, većina stanovništva nikada nije uživala u potpunom mentalnom zdravlju, jer njihovi krvotok ,koji hrani i njeguje mozak, je u stalnom stanju onečišćenja.
Nekolicina ljudi je samo doživjela kristalnu jasnoću mentalne percepcije koju prati krvotok očišćen od toksina.
Dakle nažalost, većina ljudi prihvaća svoje svakodnevne strahove i frustracije kao nešto sasvim normalno i prirodno.
Uz optimalnu prehranu za naše mentalno zdravlje takav kompromis je zaista nepotreban.

*Slijedi tekst→Emocije i njihov odnos sa zdravljem i prehranom